skip to Main Content
Apply now

แบบฟอร์มลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าหลักสูตร หรือดาวน์โหลดใบสมัคร

""
1
Fileupload
อัพโหลดรูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำงานปัจจุบัน

ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน
ประเภทธุรกิจ
อาคาร/หมู่บ้าน
เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ระบุความต้องการพิเศษ/อาหาร

ที่อยู่ออกใบเสร็จ

ชื่อหน่วยงาน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน
อาคาร/หมู่บ้าน
เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
กรุณาระบุขนาดเสื้อของท่าน (ขนาดเสื้อโปโล สีขาว ผู้ชาย)
กรุณาระบุขนาดเสื้อของท่าน (ขนาดเสื้อโปโล สีขาว ผู้หญิง)

ผู้ประสานงาน

ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์
Previous
Next
error: Content is protected !!
Back To Top